Termeni și condiții

 

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul edituraecoprint.ro implică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare ce sunt detaliate  mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, vă recomandăm să citiţi cu atenţie această secţiune.
Despre noi

Site-ul edituraecoprint.ro este administrat de Lola&July Network S.R.L., numit in continuare Editura Eco Print.
Site-ul edituraecoprint.ro, numit în continuare şi Serviciu, este prezentat „aşa cum este” („as is”-ENG), fără nicio garanţie, obligaţie sau răspundere faţă de utilizatorii finali sau faţă de terţi, cu excepţia obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Editura Eco Print îşi desfăşoară activitatea cu respectarea completă a obligaţiilor legale.

Editura Eco Print păstrează în totalitate şi în mod unilateral dreptul de a adăuga, şterge, modifica, folosi toate materialele, datele şi informaţiile conţinute la orice moment de Serviciu, inclusiv cele adăugate de utilizatorii finali sau asociate comportamentului lor în cadrul Serviciului

Utilizator final este orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul Serviciului, indiferent dacă este sau nu utilizator înregistrat.

Drepturile de autor pentru acest site sunt deţinute de Editura Eco Print, niciun material conţinut neputând fi reprodus integral sau parţial fără acordul scris prealabil.

Detaliile produselor, proiectelor, evenimentelor şi serviciilor Editura Eco Print prezentate în cadrul Serviciului sunt oferite cu titlu informativ şi pot suferi modificări neanunţate.

De asemenea, imaginile, clipurile video şi celelalte resurse media sunt prezentate în cadrul Serviciului cu titlu de exemplu.

Prin accesarea Serviciului, utilizatorul final se angajează să nu creeze nicio daună sancţionată ca atare de legislaţia română către Editura Eco Print sau către oricare persoană fizică sau juridică. La crearea sau actualizarea unui cont de utilizator înregistrat, utlizatorul final se angajează să introducă şi să menţină datele sale de identificare complete şi corecte.

Aceşti Termeni şi Condiţii de folosire se aplică pe termen nelimitat de la prima accesare a Serviciului. Ei pot fi modificați de Editura Eco Print în orice moment, fiind recomandat ca utilizatorul să verifice la fiecare accesare versiunea curentă, marcată prin «Data ultimei modificări».

Editura Eco Print încearcă să-şi îmbunătăţească serviciile şi vă invită să contactaţi contact@edituraecoprint.ro pentru orice probleme şi îmbunătăţiri legate de Serviciu sau de aceşti Termeni şi Condiţii.

 

Conţinut şi Drepturi de Autor

Numele site-ului edituraecoprint.ro şi însemnele grafice afişate aici sunt mărci înregistrate ce aparţin Editura Eco Print şi nu pot fi folosite sau copiate fară acordul scris al proprietarului.

Conţinutul site-ului edituraecoprint.ro (texte, imagini, elemente de grafică web, elemente grafice, scripturi etc.) este proprietatea Editura Eco Print şi a partenerilor şi furnizorilor acestuia, fiind protejat de Legea drepturilor de autor şi de alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Puteţi reproduce sau utiliza fragmente de text sau elemente grafice prezente pe site numai dacă ne cereţi, în prealabil, acordul scris pentru a o face.

Pe cât posibil, vom încerca să moderăm conţinutul şi forma comentariilor utilizatorilor, dar nu ne asumăm responsabilitatea pentru acestea. Ca atare, pentru a nu fi excluşi din comunitatea noastră, vă rugăm să urmaţi regulile uzuale de bună cuviinţă, păstrând un limbaj decent, lipsit de injurii sau atacuri la persoană.

 

Politica de confidenţialitate şi date cu caracter personal

Editura Eco Print poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal (prin care puteţi fi identificat), dar numai cu acordul dumneavoastră, în formularele în care confirmaţi acordul cu prezenţii Termenii şi Condiţii sau la comanda produselor noastre de pe site.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că site-ul edituraecoprint.ro răspunde nevoilor dumneavoastră.
 • Pentru a livra serviciile noastre online, cum ar fi, dar fără a se limita, la produse editoriale, cărţi şamd.
 • Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului, cum ar fi, dar fără a se limita, la Contul tău.
 • Pentru menţinerea unei relaţii online cu clienţii noştri, similară unei relaţii comerciale tradiţionale.

Editura Eco Print colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul site-ului, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Editura Eco Print poate folosi, în cadrul site-urilor, cookies.

Editura Eco Print poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor Editura Eco Print declarate sau implicite în prezenţii Termeni şi condiţii.
Atunci când Editura Eco Print este solicitat legal să furnizeze date cu caracter personal, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.
Editura Eco Print nu vinde, distribuie, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Persoana care a trimis date cu caracter personal către Editura Eco Print are următoarele drepturi, conform Legii nr.677/2001:

 1. a)    Dreptul la informare (art.12).
 2. b)    Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Editura Eco Print.
 3. c)    Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:
 1.       i.        rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
 2.      ii.        transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
 3.     iii.        notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. i) şi ii).
 1. d)    Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
 2. e)    Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.
 3. f)     Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Limitarea răspunderii

Editura Eco Print nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. Editura Eco Print nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din sau în legătură cu acest serviciu. Totuși, deși serviciile de plată sunt oferite și dirijate în totalitate și în mod independent de către furnizorii noștri, Editura Eco Print va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita, pe cât posibil, riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

 

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor Serviciului și ale Editura Eco Print prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Satu Mare.